Birzeit Town
Roman Catholic Parish
Virgin of Guadalupe
Spiritual and various topics
Links
 

Weddings  |   2018-08-06

 الأكاليل: الأحد 2018/7/29 تم في كنيسة العطاء للأقباط في رام الله إكليل الآنسة فـاديـا إبراهيم سعد على الشاب خليل زيدان ترجمان من رام الله – مبروك.