Birzeit Town
Roman Catholic Parish
Virgin of Guadalupe
Spiritual and various topics
Links
 

Wedding.  |   2018-07-08

 الأكاليل: السبت 2018/6/30 تم في كـاليفـورنيـا إكليل الآنسة بيسان هاني كيلة على الشاب علاء حسام شحيبر . السبت 2018/7/7 إكليل الشاب رؤوف نبيل حنا (رفيديا) على الانسة سهى كمال غنّام. مبروك.